Asociatia Specialistilor in Achizitii Publice din Romania – ASAPRO

Asociatia Specialistilor in Achizitii Publice din Romania – ASAPRO

ASAPRO este o organizatie profesionala neguvernamentala, cu personalitate juridica, rezultata din asocierea unor persoane recunoscute de Ministerul Finantelor Publice, cu larga experienta practica atat in activitatile din domeniul achizitiilor publice, cat si ca traineri.

Membrii onorifici fondatori

– WALLIND Hans, Luxembourg

– WHEELER Diane, Marea Britanie

– COMPTON Martin, Marea Britanie

– BURNETT Michael, Marea Britanie

– TREPTE Peter-Armin, Marea Britanie

Membrii fondatori ai asociatiei au parcurs sub coordonarea MFP, impreuna cu specialisti din CE , in perioada aprilie – octombrie 2003, programul PHARE nr. RO-0006-05-01 pentru imbunatatirea competitivitatii si transparentei procedurilor de lucru utilizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica sustinand numeroase seminarii destinate creerii unei retele de practicieni in domeniul achizitiilor publice.

Pe parcursul anului 2004, o parte din membrii asociatiei, prin contract cu programul GRASP – USAID, au acordat, in domeniul achizitiilor publice, asistenta tehnica directa si au sustinut seminarii de instruire pentru autoritatile publice locale partenere GRASP.

Netticasino

Conform cu prevederile din statut, pentru utilizarea cu eficienta si eficacitate a fondurilor, ASAPRO are ca principal obiect de activitate sprijinirea imbunatatirii activitatilor in domeniul achizitiilor publice prin formarea si instruirea personalului autoritatilor contractante, asa cum sunt acestea definite prin OUG nr. 34/2006, aprobata cu Legea nr. 337/2006.

ASAPRO si-a propus sa contribuie, prin membrii sai, la corecta interpretare si aplicare a OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, impreuna cu legislatia derivata:

H.G. nr. 925/2006, norme de aplicare a OUG nr. 34/2006

Ordin ANRMAP nr. 155/2006

si modificarile ulterioare.

In realizarea obiectivelor mentionate in statut asociatia si-a propus, in principal, urmatoarele activitati:

– Organizarea unor seminarii in scopul formarii, instruirii si clarificarii activitatilor legate de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, a personalului autoritatilor contractante si ofertantilor

– Asistenta tehnica autoritatilor contractante la intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertelor

– Asistenta tehnica agentilor economici, potential ofertanti, la intocmirea ofertelor pentru participarea la proceduri de achizitie

– Reprezentarea autoritatii contractante (cu imputernicire) in procedurile de achizitii publice pe care le efectueaza

Seminarii organizate in colaborare cu ASAPRO

Online Casinos

In organizarea unor firme, ASAPRO a colaborat la sustinerea de seminarii prin asigurare de lectori si avizarea suporturilor de curs.

Au organizat seminarii:

– DAI-GRASP-USAID

– Svasta Consult SRL

– Institutul Roman de Training

– Centrul de Perfectionare, Consultanta si Afaceri SRL Bucuresti

Daca societatea dvs. doreste sa organizeze seminarii de achizitii publice in colaborare cu ASAPRO, va invitam sa ne contactati.

Asociatia Specialistilor in Achizitii Publice din Romania – ASAPRO

2019 (c)
Aposta Esportiva Online